Chính sách Sunneva Island Đà Nẵng T9/2022

Cập nhật chính sách bán hàng dự án Sunneva Island Đà Nẵng tháng 9/2022 với nhiều ưu đãi khủng dành cho khách hàng đặt mua biệt thự hoặc Townhouse Đảo Ánh Dương.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI SUNNEVA ISLAND

Mã số: CSƯĐ 03v2/SNI/SPG/09-2022

Áp dụng đến khi có Chính sách khác thay thế S-Realty Đà Nẵng giữ quyền thay đổi CS mà không cần báo trước

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Khách Hàng không sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

1.1. Khách Hàng hưởng Chiết khấu (CK) 11% (trừ trực tiếp vào Giá Bán Townhouse/Biệt thự chưa bao gồm thuế GTGT và Phí bảo trì (PBT)) tại VBTT

1.2. Tiến độ thanh toán:

ĐỢT THANH TOÁN

SỐ TIỀN THANH TOÁN

TIẾN ĐỘ/ THỜI HẠN

 

 

1

 

Thanh toán lần 1 Ký Văn Bản Thỏa Thuận (VBTT)

 

 

1.000.000.000 VNĐ

 

 

Tại thời điểm ký VBTT

 

 

2

 

 

Thanh toán lần 2

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT đã bao gồm

tiền thanh toán lần 1 là 1.000.000.000 VNĐ)

 

Ngày thứ 10 kể từ ngày ký VBTT

 

3

 

Thanh toán lần 3

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày thứ 55 kể từ ngày ký VBTT

 

4

 

Thanh toán lần 4

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày thứ 100 kể từ ngày ký VBTT

 

 

 

 

5

 

 

 

Thanh toán lần 5 Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)

 

 

 

05% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (không gồm GTGT) vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

Ngay tại thời điểm ký HĐMB (dự kiến ngày 31/10/2022)

CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận đủ khoản tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Bất động sản theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy từng thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

 

6

 

Thanh toán lần 6

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày 10/01/2023

 

7

 

Thanh toán lần 7

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày 10/04/2023

 

8

 

Thanh toán lần 8

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày 15/06/2023

 

9

 

Thanh toán lần 9

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Ngày 15/09/2023

 

 

9

 

 

Thanh toán lần 10

25% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm GTGT) + Thuế GTGT của 5% Giá bán Townhouse/Biệt thự + 100% Phí bảo trì (1)

 

Theo thông báo bàn giao Bất động sản của Chủ đầu tư (Dự kiến ngày 31/03/2024)

 

 

10

 

 

Thanh toán lần 11

05% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (không gồm GTGT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB

Theo thông báo của Bên Bán khi Bất động sản được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy

chứng nhận quyền sở hữu Bất động sản.

(1) Phí Bảo trì (PBT) được tính tương đương 0,5% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (chưa gồm thuế GTGT)

2. Khách hàng sử dụng ưu đãi hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

2.1. Tiến độ thanh toán

 

 

2

 

Thanh toán lần 2 Khách Hàng thanh toán

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm GTGT đã bao gồm

tiền thanh toán lần 1 là 1.000.000.000 VNĐ)

 

Ngày thứ 10 kể từ ngày ký VBTT

 

3

Thanh toán lần 3 Khách Hàng thanh toán

10% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 55 ngày kể từ ngày ký VBTT

 

4

Thanh toán lần 4 Khách Hàng thanh toán

05% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

Trong vòng 85 ngày kể từ ngày ký VBTT

 

 

 

 

5

 

 

 

Thanh toán lần 5

Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)

Khách Hàng thanh toán

 

 

 

05% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (không gồm GTGT) vào TTĐC

đảm bảo thực hiện HĐMB

Ngay tại thời điểm ký HĐMB (dự kiến ngày 31/10/2022)

CĐT trả lãi 10%/năm cho giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB từ ngày CĐT nhận đủ khoản tiền cọc đến ngày đến hạn nhận GCN quyền sở hữu Bất động sản theo thông báo của CĐT hoặc thời điểm KH được xác định là tự làm thủ tục xin cấp GCN tùy từng thời điểm nào đến trước. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho phần lãi này.

 

6

Thanh toán lần 6 (2)

Ngân Hàng giải ngân(3)

70% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký HĐMB

 

7

 

Thanh toán lần 7 Khách Hàng thanh toán

Thuế GTGT của 5% Giá bán Townhouse/Biệt thự + 100% Phí bảo trì (4)

 

Theo thông báo bàn giao Bất động sản của Chủ đầu tư (Dự kiến ngày 31/03/2024)

 

 

8

 

Thanh toán lần 8 Khách Hàng thanh toán

Theo thông báo của Bên Bán khi Bất động sản được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc khi bên Mua tự làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Bất động sản.

(2)  Trường hợp KH không vay đến 70% Giá Bán Townhouse/Biệt thự gồm thuế GTGT, tại đợt thanh toán lần 5 KH sẽ bổ sung vốn tự có để đủ 70% Giá bán Townhouse/Biệt thự gồm thuế GTGT

(3)  Ngân hàng có thể giải ngân trước tiến độ kể từ thời điểm Khách Hàng vào đủ vốn tự có 10% đầu tiên tại lần

thanh toán thứ 2 tùy theo hợp tác với CĐT

(4)  Phí Bảo trì (PBT) được tính tương đương 0,5% Giá Bán Townhouse (chưa gồm thuế GTGT)

2.2. Chính sách ưu đãi Hỗ trợ lãi suất vay Ngân hàng

Ngân hàng

Theo chỉ định của S-Realty Đà Nẵng/CĐT

 

 

Mức cho vay

Tối đa 70% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT)

Trường hợp Khách hàng chỉ vay 50% Giá Bán Townhouse/Biệt thự (gồm thuế GTGT): Khách hàng được hưởng ưu đãi Chiết khấu 5% trừ trực tiếp trên Giá Bán Townhouse/Biệt thự chưa bao gồm thuế GTGT và PBT tại VBTT

Mức hỗ trợ lãi suất

Hỗ trợ lãi suất cho toàn bộ giá trị khoản vay

Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa

Lên đến 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên của Ngân hàng nhưng

không muộn hơn 31/12/2024

Lãi suất trong thời gian hỗ trợ

0%

Thời gian ân hạn nợ gốc tối đa (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng)

Lên đến 36 tháng (*)

Phí trả nợ trước hạn

Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian Hỗ trợ lãi suất

Lãi suất các tháng tiếp theo

Lãi suất cơ sở + biên độ theo quy định của Ngân Hàng từng thời kỳ

(*): Thời gian ân hạn nợ gốc: sau thời gian hỗ trợ lãi suất sẽ theo ưu đãi của các Ngân hàng.

 • Thời gian vay: tùy theo ưu đãi của các Ngân hàng.
 • Kch Hàng liên hệ trực tiếp với Nn hàng cho vay v th tục, điều kiện vay, mức cho vay tối đa các chính sách vay cụ thể
 • Việc nhn tài sản thế chấp đm bảo tuân thủ theo các quy định ca Nn hàng cho vay và các quy đnh pháp luật hiện hành.
 • Kch Hàng đáp ng đy đủ các điều kiện cho vay của Ngân hàn

II. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THANH TOÁN SỚM

Khách Hàng thanh toán sớm so với tiến độ quy định của S-Realty Đà Nẵng được nêu ở mục I.1, I.2 bằng vốn tự có (không trùng với khoản vay ngân hàng được S-Realty hỗ trợ lãi suất) sẽ được hưởng mức ưu đãi lãi suất 10%/năm tính trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn cho các khoản thanh toán ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán.

Khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được tính toán và hoàn trả/bù trừ Khách Hàng tại thời điểm thanh lý VBTT. Trường hợp Khách hàng ký lên HĐMB thì khoản lãi thanh toán sớm này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp.

Khách Hàng cá nhân sẽ chịu thuế TNCN cho phần lãi này. 

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH THEO THÁNG

 • Điều kiện áp dụng:
  • Khách hàng không sử dụng chương trình ưu đãi lãi suất
  • Áp dụng điều kiện bổ sung theo thông báo tại từng thời điểm của S-Realty

THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG

MỨC CHIẾT KHẤU

Không muộn hơn 30/09/2022

7,5%

 • Hình thức áp dụng: Trừ trực tiếp vào Giá bán Townhouse/Biệt Thự chưa gồm thuế GTGT & PBT

Lưu ý: S-Realty có quyền thay đổi mức Chiết khấu mà không cần báo trước

IV. GÓI QUÀ TẶNG CHO GIA CHỦ TINH HOA

 • Gói quà giới hạn dành tặng riêng cho 5 gia chủ đầu tiên đặt mua Biệt thự/Townhouse tại Sunneva Island trong tháng 9: “Gói hỗ trợ hoàn thiện nội thất”, có giá trị tương đương 3% Giá trị Bất động sản
 • Hình thức: Áp dụng trừ trực tiếp 3% vào Giá bán Townhouse/Biệt thự chưa gồm thuế GTGT & PBT, tại thời điểm Quý Khách hàng ký VBTT

V. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ GÓI DỊCH VỤ QUẢN LÝ

GÓI DỊCH VỤ

MÔ TẢ

THỜI GIAN SỬ DỤNG

Miễn phí Dịch Vụ Quản Lý

Dịch Vụ Quản Lý Townhouse/Biệt thự (không bao gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3) (*)

03 năm (tính từ ngày nhận Bàn giao Townhouse/Biệt thự)

(*): Không gồm các chi phí liên quan đến dịch vụ phải trả cho bên thứ 3 như: dịch vụ giá trị gia tăng, trông xe, điện, nước, thu gom rác thải, thông tin liên lạc, truyền hình cáp…của từng Shophouse, các chi phí dịch vụ này sẽ theo đơn giá thực tế và theo quy định được ban hành của bên thứ 3 (Ban Quản lý/hoặc Công ty Quản Lý) tùy từng thời điểm.

VI. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT/KHÁCH HÀNG HỘ KHẨU ĐÀ NẴNG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

1. Khách hàng thân thiết

- Khách Hàng là cá nhân/công ty/hoặc đại điện pháp luật của công ty sở hữu  bất động sản khác tại các dự án của Sun Group (không áp dụng cho bất động sản dòng đất nền) dưới hình thức Hợp đồng mua bán/Hợp đồng chuyển nhượng/Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Chủ sở hữu”) vợ/chồng/con ruột/con dâu/con rể/tứ thân phụ mẫu của Chủ Sở Hữu.

Hoặc:

2. Khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng

- Khách Hàng là cá nhân hoặc “vợ chồng/con ruột/con dâu/con rể/tứ thân phụ mẫu” có hộ khẩu thường trú/nguyên quán/sổ KT3 được cấp trước ngày 01/06/2022 tại thành phố Đà Nẵng

- Khách hàng là chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận ĐKKD: trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng và được cấp trước ngày 01/06/2022

 

 

 

 

 

 

Chiết khấu ngay 1% trên Giá Bán Townhouse/Biệt thự chưa gồm thuế GTGT tại thời điểm ký HĐMB

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN S-REALTY ĐÀ NẴNG

Tại Hà Nội:

Địa chỉ: L1-B, tầng 1, Tòa T1, Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0911909866

Tại thành phố Đà Nẵng:

Địa chỉ: Tòa nhà 03 Block B2-4 đường Nguyễn Phước Lan, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0911909866

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 19, Tòa nhà Vincom B, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0911 909 866

Xem thêm>> Sunneva Island Đà Nẵng

Dự án nổi bật

Shophouse The Center Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

25-40 tỷ/căn

Thị trấn Địa Trung Hải - Ga đi cáp treo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang mở bán

Shophouse Santorini Hòn Thơm

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

30-60 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, Phú Quốc

Shophouse

Đang mở bán

The Sailing Bay Hòn Thơm

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

30-200 tỷ/căn

Bãi Trào, Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, Phú Quốc

Biệt thự

Đang mở bán

Felicity Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

5-40 tỷ/căn

Bãi Ông Lang, Cửa Cạn, TP. Phú Quốc

Biệt thự

Đang mở bán

Sunneva Island Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

28-80 tỷ/căn

Đảo Đồng Nò, Phường Hòa Hải, Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Biệt thự Shophouse

Đang mở bán

Bài viết liên quan

Chính sách dự án Sun Tropical Village Phú Quốc

CĐT thân gửi các nhà đầu tư/ khách hàng chính sách dự án Sun Tropical Village (áp dụng từ 09/09/2021 đến 30/09/2021)

Chính sách biệt thự Mũi Ông Đội PVPQ - The Eden Bay

Chính sách biệt thự Mũi Ông Đội Premier Village Phu Quoc Resort - Sun Premier Village The Eden Bay cập nhật hàng ngày từ CĐT Sun Group.

Chính sách Pradise Walk Tháng 8/2022

Cập nhật chính sách Paradise Walk Hòn Thơm tháng 8 năm 2022 với chiết khấu 3% trừ trực tiếp vào giá bán shophouse và bổ sung chính sách vay ngân hàng 50% sẽ nhận chiết khấu 5% trừ trực tiếp vào giá bán.