Chính Sách Ưu Đãi Gran Meliá | Vega City Nha Trang

Gran Meliá là phân khu Villa tại dự án Vega City Nha Trang đang được CĐT KDI Holdings mở bán với những chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho nhà đầu tư/ khách hàng quan tâm sở hữu dòng sản phẩm dinh thự nghỉ dưỡng siêu sang này.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

PHÂN KHU VILLA - GRAN MELIA VEGA CITY NHA TRANG

(Hiệu lực: Từ ngày 18/07/2022 đến khi có Chính sách bán hàng khác thay thế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 18/07/2022 đến khi có Chính sách bán hàng khác thay thế.

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký nguyện vọng mua Biệt thự Gran Melia tại dự án Vega City Nha Trang.

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

- Khách hàng/Khách hàng và người thân mua từ 2 căn trở lên được chiết khấu 1% vào giá bán (chưa VAT) mỗi căn; Chiết khấu này được trừ tại thời điểm Khách hàng ký Hợp đồng mua bán. (*) Người thân của Khách hàng được hiểu là: anh chị em ruột Khách hàng, vợ/ chồng, con ruột, bố mẹ chồng/ bố mẹ vợ.

- Quà tặng “Gói trải nghiệm thượng lưu” (**) mang lại cho Khách hàng trải nghiệm xuyên suốt, những đặc quyền thượng hạng khi trở thành chủ nhân của các căn dãy Signature 6A, 8, 9. Thời gian trải nghiệm trong vòng 2 năm. Áp dụng cho 10 căn đầu tiên.

(**) Điều kiện sử dụng: Sau khi khách hàng ký Hợp đồng mua bán và đóng đủ 30% giá bán (có VAT). Thể lệ chương trình theo quy định của Đơn vị tổ chức.

III. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Thanh toán bằng vốn vay Ngân hàng

1.1. Chương trình hỗ trợ lãi suất (HTLS)

Khách hàng được Chủ Đầu Tư hỗ trợ lãi suất lên tới 65% giá bán Biệt thự (có VAT).

a) Đối với sản phẩm biệt thự Aqua Bay, Pacific Lagoon và The Coral

Chính sách

Chi tiết

Mức dư nợ vay

Lên tới 70% giá bán Biệt thự (có VAT)

Mức dư nợ được hưởng HTLS

Lên tới 65% giá bán Biệt thự (có VAT)

Lãi suất và thời gian HTLS

Lãi suất 0% kể từ ngày giải ngân đầu  tiên đến

30/04/2024

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

0%

Ân hạn gốc

Theo quy định của Ngân hàng – Lên tới 36 tháng kể

từ ngày giải ngân đầu tiên

Thời hạn vay

Lên tới 30 năm

b) Đối với sản phẩm biệt thự Signature

Chính sách

Chi tiết

Mức dư nợ vay

Lên tới 70% giá bán Biệt thự (có VAT)

Mức dư nợ được hưởng HTLS

Lên tới 65% giá bán Biệt thự (có VAT)

Lãi suất và thời gian HTLS

Lãi suất 0% lên tới 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn 31/08/2025

Phí trả nợ trước hạn trong thời gian HTLS

0%

Ân hạn gốc

Theo quy định của Ngân hàng – Lên tới 36 tháng kể

từ ngày giải ngân đầu tiên

Thời hạn vay

Lên tới 30 năm

Lưu ý:

- Trong mọi trường hợp, Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ lãi suất trong thời gian nêu trên đối với các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định.

- Trường hợp Khách hàng doanh nghiệp vay vốn thì Chủ Đầu Tư chỉ hỗ trợ theo mức lãi suất áp dụng với Khách hàng cá nhân. Khách hàng doanh nghiệp tự chi trả với Ngân hàng phần lãi, phí vượt mức.

1.2. Tiến độ giải ngân 

 

Đợt thanh toán

Giá trị Thanh toán

 

Lịch thanh toán

Khách hàng

giải ngân

Ngân hàng

giải ngân

Đặt cọc - Ngay khi ký

Thỏa thuận đặt cọc

500.000.000

VNĐ

 

 

N0

 

Lần 1 - Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)

10% Giá bán

(có VAT),

đã bao gồm đặt cọc

 

 

N1(N0+15)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký

Thỏa thuận đặt cọc

 

Lần 2

 

5% Giá bán

(có VAT)

 

N1+30

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký

HĐMB

 

Lần 3

 

 

50% Giá bán

(có VAT)

N1+45

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký

HĐMB

 

 

Lần 4 - Bàn giao nhà

 

15% Giá bán

(có VAT)

 

15% Giá bán (có VAT)

 

Theo thông báo bàn giao nhà của Chủ Đầu Tư - Dự kiến Quý I/2023

 

 

Lần 5

 

 

5% Giá bán (có VAT)

 

Theo thông báo của Chủ Đầu Tư khi Biệt thự được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Lưu ý:

- Trường hợp thời gian thanh toán trùng vào thứ 7, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước thì thời gian thanh toán được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

2. Thanh toán bằng Vốn tự có

Khách hàng không tham gia chương trình Hỗ trợ lãi suất của Chủ Đầu Tư được chiết khấu 6% vào Giá bán (chưa VAT).

Lịch thanh toán

Đợt thanh toán

Giá trị thanh toán

Lịch thanh toán

Đặt cọc - Ngay khi ký

Thỏa thuận đặt cọc

500.000.000 VNĐ

N0


Đợt thanh toán

Giá trị thanh toán

Lịch thanh toán

Lần 1 - Ký Hợp đồng mua bán (HĐMB)

10% giá bán (có VAT), đã bao gồm đặt cọc

N1 (N0+15)

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Thỏa thuận đặt cọc

Lần 2

10% giá bán (có VAT)

N1+60

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Lần 3

10% giá bán (có VAT)

N1+120

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Lần 4

10% giá bán (có VAT)

N1+180

Trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Lần 5

10% giá bán (có VAT)

N1+240

Trong vòng 240 ngày kể từ ngày ký HĐMB

Lần 6

20% giá bán (có VAT)

Theo thông báo bàn giao nhà của Chủ Đầu

Tư - Dự kiến Quý II/2023 (N2)

 

Lần 7

 

10% giá bán (có VAT)

N2+60

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bàn giao nhà

 

Lần 8

 

15% giá bán (có VAT)

N2+120

Trong vòng 120 ngày kể từ ngày Bàn giao nhà

 

Lần 9

 

5% giá bán (có VAT)

Theo thông báo của Chủ Đầu Tư khi được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Lưu ý:

- Trường hợp thời gian thanh toán trùng vào thứ 7, Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước thì thời gian thanh toán được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

3. Chương trình dành cho khách hàng ký Hợp đồng Mua bán có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có

- Khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm 95% giá bán (có VAT) trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán được hưởng mức lãi suất chiết khấu 12.5%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Số tiền này được trừ trực tiếp vào giá bán Biệt thự (chưa VAT). Khách hàng tham khảo mức chiết khấu được hưởng nếu thanh toán sớm 95% giá bán (có VAT):

Khách hàng thanh toán sớm 95%

giá bán (có VAT)

Trước 1/8/2022

Trước 1/9/2022

Trước 1/10/2022

 

Tỷ lệ giảm trừ vào giá bán (chưa VAT)

 

7%

 

6%

 

5%

- Khách hàng ký Hợp đồng mua bán và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có (ít nhất 10 ngày trước ngày đến hạn của từng đợt thanh toán) được hưởng mức lãi suất chiết khấu 9%/năm trên số tiền và số ngày thanh toán trước hạn. Số tiền này được trừ trực tiếp vào các lần thanh toán tiếp theo của Khách hàng. Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước.

IV. CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ BIỆT THỰ

1. Chính sách cho thuê

- Khách hàng tham gia chương trình Cho thuê Biệt thự, Chủ Đầu Tư cam kết chia sẻ doanh thu phòng Biệt thự theo tỷ lệ 40% - 60% (40% doanh thu phòng cho Khách hàng, 60% doanh thu phòng cho Chủ Đầu Tư) từ năm thứ 1 đến hết năm thứ 10. Mọi khoản thuế, phí liên quan theo quy định nhà nước do Khách hàng chi trả.

- Sau 10 năm cam kết, Chủ Đầu Tư và Khách hàng sẽ cùng thỏa thuận mức cam kết tại thời điểm thỏa thuận.

- Chủ Đầu Tư tặng Khách hàng Voucher (*) nghỉ dưỡng:

+ 30 đêm/năm trong vòng 10 năm đối với Biệt thự Aqua Bay, Pacific Lagoon và The Coral.

+ 20 đêm/năm trong vòng 10 năm đối với Biệt thự Signature

(*) Voucher không được quy đổi tiền mặt và không giảm trừ vào giá bán.

2. Thanh toán tiền thuê

- Chủ Đầu Tư chốt số liệu vào ngày 31/12 hàng năm và công bố cho Khách hàng vào 31/3 hàng năm. Chủ Đầu Tư thanh toán thu nhập Chương trình cho thuê trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố thu nhập.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của Khách hàng. Tài khoản thanh toán tiền thuê của Khách hàng cần được mở tại Ngân hàng do Chủ Đầu Tư chỉ định.

- Hiệu lực Hợp đồng để tính cam kết chia sẻ doanh thu: 30 ngày kể từ ngày Khách hàng bàn giao nhà cho Chủ Đầu Tư.

V. THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN VEGA CITY

- Tài khoản thanh toán

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Vega City Số tài khoản: 050050888026

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - chi nhánh Khánh Hòa

- Địa chỉ Công ty

- Tại Hà Nội: 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Tại Nha Trang: Khu đất liền ven biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Tại Hồ Chí Minh: Khách sạn New World, 72 Lê Lai, Quận 1, Hồ Chí Minh

- Hotline: 0911909866

Xem thêm>> Gran Meliá Nha Trang

Dự án nổi bật

Shophouse The Center Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

25-40 tỷ/căn

Thị trấn Địa Trung Hải - Ga đi cáp treo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang mở bán

Hon Thom Paradise Island

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

70 năm

25-200 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Biệt thự Shophouse Shop Villa

Đang mở bán

The Santo Port

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

TMDV

28-70 tỷ/căn

Đảo Hòn Thơm, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Shophouse

Đang mở bán

Sun Grand City Hillside Residence

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

3-10 tỷ/căn

Sunset Town, Phường An Thới, TP. Phú Quốc

Căn hộ

Đang mở bán

Sun Cosmo Residence Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sun Group

Sở hữu lâu dài

Đang cập nhật...

Nằm ở Trần Thị Lý, giao Nguyễn Văn Trỗi - quốc lộ 17 + Ven sông

Biệt thự Shophouse Căn hộ

Bài viết liên quan

Chính sách bán hàng Shophouse Địa Trung Hải - Primavera

Chính sách bán hàng Shophouse Địa Trung Hải - Primavera áp dụng trong tháng 7/2021. Bắt đầu từ ngày 01/08/2021 CĐT chính thức thu hồi và ĐÓNG QUỸ KHÔNG MỞ BÁN. Vậy chỉ còn duy nhất hôm nay khách hàng mới có cơ hội sở hữu một BĐS giá trị và sinh lời bền vững tại Shophouse Địa Trung Hải - Sun Premier Village Primavera

Chính sách ưu đãi Sun Secret Valley - The Avenue

Chúng tôi xin cập nhật chính sách bán hàng Sun Secret Valley - Phân khu The Avenue với nhiều ưu đãi khủng dành cho Shophouse/ Shop Villa/ Retail Villa là nơi dẫn lối chủ nhân đến với cuộc sống nghỉ dưỡng đắt giá, tận hưởng dịch vụ đẳng cấp, xa xỉ trong không gian vừa sang trọng vừa giao hòa với thiên nhiên!

Chính sách bán hàng Sun Tropical Village Phú Quốc

Chính sách bán hàng Sun Tropical Village đột phá với nhiều ưu đãi thuận lợi, việc sở hữu căn biệt thự tại khu đô thị chuẩn sống Wellness không còn là giấc mơ. Đây là chính sách bán hàng đặc biệt chỉ dành cho 70 khách hàng có booking trong tháng 9 này với chiết khấu khủng.