Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc

Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc
Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc

Dự án nổi bật thuộc Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc

LUXNAM* Phú Quốc - Luxury Maldives đầu tiên tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, TP. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Biệt thự