Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng

Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng
Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng

Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng là chủ đầu tư dự án Vaquarius Văn Giang, Hưng Yên với MST 0900514914

Dự án nổi bật thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Hưng